Foto: Göran Gustafsson

Nu finns det möjlighet att teckna ett jaktarrende på 202,9 ha.

Arrendet löper på 5 år med möjlighet till förlängning.

I huvudsak öppen åkermark och betesmark med inslag av viltremisser och mindre våtmarker.

Jaktbart vilt är småvilt och fågel enligt jakttabell samt rådjur och dovvilt.

 

Anmäl intresse med beskrivning av jaktlaget samt ett anbud för arrende.

Sänds till info@hogesta.se

 

Vänliga Hälsningar,

Tomas Pålsson