Målarmusslans återkomst

Arbetet med att restaurera Fyleån går som planerat. Läs mer på projektets hemsida >>

Våtmarksanläggning
Under 2016 och 2017 anläggs åtta våtmarker runt Högestad och Christinehof. Syftet är att öka den biologiska mångfalden och att gynna grodor så som lövgroda, klockgroda, lökgroda och långbensgroda.
Högestad & Christinehof - Meddelanden

 
Högestad & Christinehof Förvaltnings AB   |   Högestavägen 531-19, S-271 97  Ystad   |   Telefon +46 (0)417-401 00   |   Fax +46 (0)417-401 45   |   Skicka e-post