Integritetspolicy

Högestad Christinehof Fideikommiss AB (”Högestad”) har som målsättning att hantera och respektera all den personliga integritetsinformation som kommer oss tillhanda. Vi tar ansvar för att personuppgifterna respekteras och behandlas på ett korrekt sätt samt skyddas mot obehörig åtkomst. Högestad behandlar personuppgifter i enlighet med den tillämpliga lagstiftningen inom EU som gäller från och med den 25:e Maj 2018.

Högestads behandling av personuppgifter

Högestad kan komma att använda personuppgifter:
  • För att tillhandahålla de produkter och tjänster som är beställda av beställaren.
  • För kommunikation via tex e-post, telefon, mm.
  • För marknadsföring via tex e-post, telefon, mm.

Säkerhet

Högestad vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna ifrån obehöriga, spridningar och förstörelse.

Borttagning eller ändring av personuppgifter

Den som har personuppgifter hos Högestad har när som helst rätt till att begära tillgång till, göra ändringar eller raderas helt från databasen. Vid förekommande fall eller övriga synpunkter/funderingar vänligen kontakta Högestad via e-post.

Kontaktinformation

Högestad (org. nr. 556579-3907) är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter som sker på hogesta.se. För vidare kontakt vänligen skicka e-post till info@hogesta.se eller ring +46) 0417-401 00.

Ändringar i policy

Högestad kan komma att ändra i sin integritetspolicy för att säkerställa den bästa och säkraste behandlingen av personuppgifter.