Samråd avslutat – Vindkraftplaner avbryts

Samrådet kring vindbruk i Tjörneröd är nu avslutat. Under samrådet har vi tagit del av många synpunkter och ny kunskap om området och den nu samlade bilden kan inte helt enkelt förenas med vindbruk. Vi har därför beslutat att inte gå vidare med en ansökan om Miljötillstånd och kommer vidare att lägga ner vårt vindbruksprojekt i Tjörneröd.

Parallellt med vårt samråd har vi utrett grundförutsättningar för vindbruk i Brostorp. Vår bedömning är att det på grund av olika samhällsintressen inte heller är möjligt med en etablering av vindbruk i Brostorp. Vi kommer därför inte att fortsätta med fördjupande studier eller vidare kommunikation kring ett detta projekt.

Brev med information har sänts ut till samtliga närboende inom en radie av 1500 m från berörda områden.


Fredrik Piper, vd

Högestad & Christinehof - Meddelanden
        

FSC: DNV-FM/COC-000048

PEFC: 2004-SKM-PEFC-008


 
Högestad & Christinehof Förvaltnings AB   |   Högestavägen 531-19, S-271 97  Ystad   |   Telefon +46 (0)417-401 00   |   Fax +46 (0)417-401 45   |   Skicka e-post