Restaureringen av Öradekaren är Christina Nyströms favoritprojekt
under tiden på Högestad & Christinehof.. Foto: Petter Gustafson


ÅTERBRUKARE MOT NYA UTMANINGAR

Christina Nyström är på språng. Det är hon i och för sig för det mesta mellan hennes stolar i Kristianstads kommunfullmäktige, ledningsgruppen för Agenda 21, styrelsearbetet hos Lantmännen, socialnämnden och förstås det politiska arbetet i Centern. Glömde vi berätta att hon också är tvåbarnsmor och driver lantbruket Willands Farm tillsammans med sin mamma – vid sidan av sin ordinarie anställning hos Skogssällskapet.

Efter tolv år hos Högestad & Christinehof är hon dessutom på språng från uppdraget som inhyrd specialist på byggnadsvård och fastighetsarrenden. Christina tar chansen och provar något helt nytt.

– Jag har tackat ja till ett arbete som markförhandlare på Trafikverket och börjar den första april. Det är helt ny mark för mig och det är jättespännande att prova något nytt. Jag går från ett drömjobb till ett annat, dessutom kommer jag att arbeta tio minuter bilväg från hemmet i Fjälkinge utanför Kristianstad. Det kommer både jag och familjen att uppskatta, berättar Christina Nyström.

Christina har hanterat otaliga ärenden inom Högestad & Christinehof. Ett 70-tal fastighetsförsäljningar, omförhandling och omstrukturering från 60 gårdsarrenden till 15, markanvändningsavtal och flera stora byggnadsvårdsprojekt är några exempel.

– Det har varit stora strukturella förändringar under min tid här. Hyresgäster stannar inte längre hela livet i samma hus, små arrendegårdar är inte längre bärkraftiga och rationalisering och stordrift är idag nödvändigt för att få ihop ekonomin inom lantbruket. Dessutom blir allt fler intresserade av en liten bit mark för hobbyodling eller hästbete intill sitt eget hus. Idag hanterar företaget ett 80-tal olika sidoarrenden i olika storlek. Omvärlden förändras och verksamheten med den, säger Christina.

Arbetet med att restaurera Öradekaren, en fångstanläggning för lax och havsöring med anor från 1600-talet, räknar hon som det mest utmanande och roligaste i listan på genomförda projekt.

– Det var en komplex uppgift där allt från historia, byggnadsteknik, finansiering, rekreationsvärden och förstås naturvärdenaskulle tas i beaktning. Det är fantastiskt att arbeta med riktigt duktiga hantverkare som känner ansvar för de kulturhistoriska värdena. Dessutom fick vi ovärderlig hjälp av människor som mindes hur anläggningen såg ut på 30-talet när den fortfarande var i drift. Utan Agne Brogårdh och Thore Perssons goda minne hade Öradekaren inte sett ut som det gör idag – och gjorde förr, berättar Christina.

Nya kunskaper följde också med projektet, som att datera trä med hjälp av deras årsringar. Metoden kallas dendrokronologi.
Just nu pågår rekryteringsarbetet med att hitta en efterträdare som här får några förhandstips från Christina:

– Lyssna mycket och var ödmjuk, det är nog det bästa rådet jag kan ge.

Rekryteringen av Christina Nyströms ersättare genomförs under våren 2013. Kontaktperson tills en ny medarbetare är på plats är Fredric Piper.
Högestad & Christinehof - Meddelanden
        

FSC: DNV-FM/COC-000048

PEFC: 2004-SKM-PEFC-008


 
Högestad & Christinehof Förvaltnings AB   |   Högestavägen 531-19, S-271 97  Ystad   |   Telefon +46 (0)417-401 00   |   Fax +46 (0)417-401 45   |   Skicka e-post