Fler fåglar på gården

Fåglar är viktiga i ekosystemen och en indikator på biologisk mångfald i odlingslandskapet. Den 27 september arrangerades en fältvandring för lantbrukare med fokus på hur man ökar antalet fåglar i odlingslandskapet, både småfåglar och jaktbart fågelvilt. Fler experter delade med sig av sina kunskaper till de arton deltagarna. Henrik Smith och Annelie Jönsson från Lunds Universitet informerade om situationen för jordbruksfåglar i Sverige och gav förslag på åtgärder som gynnar fåglar på gården. I samband med fältfika berättade ornitolog Kurt Ivarsson om ett projekt för att rädda den hotade kornsparven.

Tobias Nilsson presenterade projektet ”Rädda sånglärkan” där lantbrukare kan få betalt för att etablera lärkrutor i fält med höststråsäd. Intresset har varit stor och man hade sålt mer än 8 000 lärkrutor. Poul-Erik Jensen är expert på fågelvilt och berättade om hur man kan få fler rapphöns genom att anlägga fågelåkrar som ger både föda och skydd för fältviltet.

Rikard Andersson, HIR Malmöhus, berättade om projektet Lantbrukare och fågelskådare i samarbete. Intresserade lantbrukare får besök av en erfaren ornitolog som registrerar vilka fåglar som finns på gården och kommer med förslag på hur man gynnar dem. Högestad & Christinehof är en av gårdarna som är med i projektet. Kurt Ivarsson genomförde inventeringen.

Vandringen arrangerades i samarbete med Jordbruksverket.

Högestad & Christinehof - Meddelanden
        

FSC: DNV-FM/COC-000048

PEFC: 2004-SKM-PEFC-008


 
Högestad & Christinehof Förvaltnings AB   |   Högestavägen 531-19, S-271 97  Ystad   |   Telefon +46 (0)417-401 00   |   Fax +46 (0)417-401 45   |   Skicka e-post