En ny grön revolution


Publicerad: 2010/03/26


Jerry Glover. Foto: Peter Sylwan

Människan lärde sig att odla spannmål för ungefär 10 000 år sedan. De valde förstås de växter som var bäst på att etablera sig snabbt och gav den största skörden. De egenskaperna hittar vi främst hos ettåriga, eller annuella, växter vars överlevnadstrategi är att hitta en ledig plats att snabbt växa upp och föröka sig på, för att sedan dö.
– Det var egentligen tillfälligheter som gjorde att vi idag odlar ettåriga växtslag. 80-90 procent av alla kärlväxter är perenna och återkommer år efter år. För 10 000 år sedan borde det funnits lika många perenna arter som kunde ge spannmål som annuella. En teori är att de ettåriga växterna helt enkelt var vanligare i närhet av människans boplatser, säger vetenskapsjornalisten Peter Sylwan som nyss kommit hem från en studieresa i USA.

I USA träffade Peter Sylwan bland annat forskaren Jerry Glover på Land Institute i Salina, Kansas där man forskar på att få fram perenna jordbruksväxter. Glovers är en av de största förespråkarna för denna utveckling och har av den respekterade vetenskapliga tidskriften Nature utsetts som en av fem jordbruksforskare som kan rädda världen. Glover menar att dagens jordbruk egentligen aldrig varit hållbart. De annuella växterna måste börja om från början varje år och producera nya rötter. För att de ska klara konkurrensen från andra starkare växter krävs energislukande markberedning, besprutning och gödsling – med andra ord några av de största miljöhoten i vår tid. Många perenna växter har däremot som överlevnadsstrategi att bita sig fast där de
slagit rot, samtidigt som de producerar fröer för att fortplanta sig. De kräver mindre bevattning och gödsling tack vare sina utvecklade rötter, de klarar konkurrensen på egen hand och det krävs framför allt ingen tung markbearbetning eftersom växterna återkommer av sig själv år efter år. Jerry Glovers forskning följer två spår. Det ena är att korsa vilda, perenna växter med ettåriga jordbruksväxter. Det andra att tämja vilda perenner som har förutsättningar att bli spannmålsgröda.
– För bara 40 år sedan var skördarna mycket blygsamma. Dagens superskördar av t ex majs, vete och ris är ett resultat av omfattande forskning och manipulering med växternas ursprungliga egenskaper. Det finns inget som säger att perenna växtslag inte skulle kunna få samma utveckling, säger Sylwan. Han påpekar dels att veteskördarna har fördubblats på 50 år, dels att skogsforskare som arbetar med modern växtförädling tror sig kunna flerdubbla de perenna skogsträdens årliga tillväxt.

Den perenna odlingen skapar samtidigt helt nya förutsättningar för ett hållbart jordbruk. Jerry Glovers forskning visar att på den brukade prärien fångar gräset in mer kväve och kol ur luft och jord och omvandlar det till mera protein och kolhydrater i skördat hö än vad dagens spannmålsskördande bönder klarar av att fånga in och binda i den tröskade kärnskörden. Samma skörd kan bärgas, varje år, i åtminstone 100 år – utan att man tillför ny näring eller behöver jordbearbeta.

Det borde egentligen vara omöjligt, näringsekvationen går helt enkelt inte ihop. Förklaringen ligger i att jordens kvävefixerande bakterier får leva ostört i jorden. Under sin livstid binder bakterierna näringsämnen. När bakterierna dör så frigörs näringsämnena och göder jorden helt naturligt – utan markberedning, utan gödning och utan näringsläckage!
– Det kanske tar 20-25 år innan vi ser resultat av den här forskningen, men det kan vara väl värt väntan. Vete, korn, havre och majs på odlade fält året runt. Plogen är borta. Marken oförstörd. Rötterna djupa. Resistensen inbyggd. Ogräsen utkonkurrerade. Mångfalden rik. Djurlivet större. Gödslingen onödig – eller i vart fall inte större än vad som krävs för att precis ersätta det som försvinner med grödan. Det kan man nog kalla en grön revolution, sammanfattar Peter Sylwan.

Peter Sylwans reserapport från USA: ”En ny grön revolution”
I oktober 2009 besökte KSLA-ledamöterna Torbjörn Fagerström och Peter Sylwan University of Illinois (UI). De var inbjudna att gästföreläsa under ”Green Sweden Day” som arrangerades för att uppmärksamma Sveriges ordförandeskap i EU. Besöket vid UI kombinerades med studiebesök till Land Institute i Salina, Kansas där man forskar på att få fram perenna jordbruksväxter och till Institute of Genomic Biology vid UI.
Högestad & Christinehof - Meddelanden
        

FSC: DNV-FM/COC-000048

PEFC: 2004-SKM-PEFC-008


 
Högestad & Christinehof Förvaltnings AB   |   Högestavägen 531-19, S-271 97  Ystad   |   Telefon +46 (0)417-401 00   |   Fax +46 (0)417-401 45   |   Skicka e-post