Rapporter


Hållbarhetsrapport Högestad & Christinehof 2014
Författare: Verksamhetsansvariga, sammanställd av Kristina Nordfeldt
Hämta PDF

Hållbarhetsrapport Högestad & Christinehof 2013
Författare: Sammanställd av Bobo Nilson
Hämta PDF

Hållbarhetsrapport Högestad & Christinehof 2012
Författare: Verksamhetsansvariga, sammanställd av Bobo Nilson
Hämta PDF

Hållbarhetsrapport Högestad & Christinehof 2011
Författare: Verksamhetsansvariga, sammanställd av Bobo Nilson
Hämta PDF

Miljöbokslut Högestad & Christinehof 2010
Författare: Bobo Nilson
Hämta PDF

Miljöbokslut Högestad & Christinehof 2009
Författare: Charlotte Lindström
Hämta PDF

Miljöbokslut Högestad & Christinehof 2008
Författare: Charlotte Lindström
Hämta PDF

Miljöbokslut Högestad & Christinehof 2007
Dokument saknas

Miljöbokslut Högestad & Christinehof 2006
Författare: Charlotte Lindström
Hämta PDF

Miljöbokslut Högestad & Christinehof 2005
Författare: Charlotte Lindström
Hämta PDF

Miljöbokslut Högestad & Christinehof 2004
Författare: Charlotte Lindström
Hämta PDF

Miljöbokslut Högestad & Christinehof 2003
Författare: Charlotte Lindström
Hämta PDFEx-jobb

Borstakärr – Vegetation, markanvändning och framtida utveckling
Författare: Eva Ditlevsen
Examensarbete i biologi, 20 poäng
Biologi- och geovetenskapsprogrammet, Institutionen för matematik och naturvetenskap, Högskolan Kristianstad, Kristianstad 2004
Hämta PDF

Jätteträd – inventering, bevaring, skötsel samt rekrytering

Författare:
Christian Holst
Examensarbete 30 p, D-nivå
Jägmästareprogrammet, Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, Alnarp 2008
Hämta PDF


Christinehof – Färgsättning exteriört

Författare: Carita Eskeröd
Lunds tekniska högskola, Lunds universitet, Institutionen för Arkitektur och byggd miljö, Bebyggelsevård, 2008-11-17
Hämta PDFFlora & fauna


Inventering Fladdermöss Christinehof

Författare: Naturvårdskonsult Rune Gerell
Datum: 2007-09-05
Hämta PDF


Inventering Flora Christinehof, Borstakärr
Författare: Naturvårdskonsult Rune Gerell
Datum: 2007-08-28
Hämta PDF


Inventering Fåglar Christinehof, Borstakärr
Författare: Naturvårdskonsult Rune Gerell
Datum: 2007-08-20
Hämta PDF


Inventering Groddjur Christinehof, Borstakärr
Författare: Naturvårdskonsult Rune Gerell
Datum: 2007-08-21
Hämta PDF


På denna sida hittar du olika typer av dokumentation som tagits fram av Högestad & Christinehof, på uppdrag av oss eller i samarbete med universitet och högskolor.
Högestad & Christinehof - Meddelanden
        

FSC: DNV-FM/COC-000048

PEFC: 2004-SKM-PEFC-008


 
Högestad & Christinehof Förvaltnings AB   |   Högestavägen 531-19, S-271 97  Ystad   |   Telefon +46 (0)417-401 00   |   Fax +46 (0)417-401 45   |   Skicka e-post