Värna, vårda och visa


Natur- och kulturlandskapet runt Christinehofs slott är en spännande resa från jordens födelse ända fram till 2000-talet. Här hittar du några av Skånes vackraste naturområden och viktigaste kulturhistoriska platser.

Börja din upptäcktsfärd vid 1700-tals slottet Christinehof och fortsätt ut i Borstakärrs myllrande våtmarker, kulturbygden från Alunbrukets storhetstid och Verkeåns friska forsar under ädellövskogens bladverk. En hel värld av upplevelser väntar på dig.


Christinehofs Ekopark finns till för att värna, vårda och visa de natur- och kulturvärden som omger Christinehofs slott. Här vill vi skapa ett naturligt besöksmål med hållbara upplevelser för alla åldrar och intressegrupper. Läs mer på ekoparkens hemsida:

www.christinehofsekopark.se

Foto: Petter Gustafson


Högestad & Christinehof - Meddelanden
        

FSC: DNV-FM/COC-000048

PEFC: 2004-SKM-PEFC-008


 
Högestad & Christinehof Förvaltnings AB   |   Högestavägen 531-19, S-271 97  Ystad   |   Telefon +46 (0)417-401 00   |   Fax +46 (0)417-401 45   |   Skicka e-post