Viltvård med mervärden

Viltvården är en viktig länk mellan jord-, skogsbruk och naturvård. Här sker en väsentlig del av den praktiska biotopvården. Förutom att skapa goda förutsättningar för det jaktbara viltet, såsom viltvatten och viltåkrar, ingår viltvården som en del i arbetet för att skydda och återskapa miljöer som även gynnar övrig fauna och flora. Företagets viltförvaltare arbetar i ständigt samråd med övriga verksamhetsområden. Målen för det långsiktiga arbetet beskrivs i en övergripande viltbruksplan.

Ett viktigt led i viltvårdsarbetet är att bryta upp det storskaliga landskapet. Genom att skapa remisser med träd och buskage, främja naturliga våtmarker och återställa igenfyllda märgelgravar och plantera läckar med skånska arter, som skyddar både jordlagret och faunan, skapas goda förutsättningar för biologisk mångfald.

Gröna målsättningar

Genom viltvården förbättra livsbetingelserna för både det jaktbara viltet och den övriga faunan.
Genom ett tätare samarbete mellan viltvård och jord- och skogsbruk förstärka miljö-, natur- och kulturvården i landskapet.

Jakt- och viltvårdspolicy

Företagets policy för jakt- och viltvård (PDF).

Som jägare inom Högestad & Christinehofs rvaltnings ABs jaktområde bör du även ha god nnedom om dessa riktlinjer och policys:

Jägarförbundets jaktpolicy (PDF)

Naturvårdsverkets riktlinjer för jakt

Code of Good Shooting Practice/BASC


Verksamhetsansvarig

Christian Holst
Foto: Göran Gustafson
Högestad & Christinehof - Meddelanden
Lediga hyresbostäder
2017/05/19
Just nu har vi flera lediga hyresobjekt. All intresseanmälan sker via vår hemsida. Här hittar du lediga objekt.

Felanmälan fastigheter

2017/05/23
All felanmälan görs via: 0417-401 00.
 
Högestad & Christinehof Förvaltnings AB   |   Högestavägen 531-19, S-271 97  Ystad   |   Telefon +46 (0)417-401 00   |   Fax +46 (0)417-401 45   |   Skicka e-post