Emil och Linus på utbildning. Foto: Petter Gustafson

Kunskapsdagar för timmermän

Under hösten har medarbetarna i skogen genomgått flera olika utbildningar. Alla inom skogsbruket har nu motorsågskörkort AB. Detta behövs för att motsvara de krav som gäller från och med den 1 december 2012. Alla som jobbar med en motorsåg ska ha både utbildning på sågen och ha avlagt godkända prov i motorsågshantering. Utöver skogsförvaltningen deltog även Mathias Nilsson från viltförvaltningen. Proven var både teoretiska och praktiska. De gällde både lagar och regler, skötsel, underhåll samt hur man använder sågen. Utbildningen omfattar fyra utbildnings-dagar. Robert Andréasson från Skogsstyrelsen i Höör var utbildare och examinator. Det slutgiltiga provet var att fälla ett träd med stor noggrannhet. Ett stort antal parametrar bedömdes och arbetet skulle vara näst intill anmärkningsfritt för att få betyg Godkänt. En pinne sattes ut 15 
meter ifrån ett träd som var mellan 20 och 25 m högt. Trädet skulle fällas så att stammen var inom en meter från pinnen.

I Skogsbruksförvaltningens kvalitetsmål ingick också utbildning i mätbestämmelser för olika sortiment som huggs i skogen. I samarbete med Sydveds Bengt Emilsson och Patrik Lindenbjär från Virkesmätningsföreningen i södra Sverige, VMF Syd, arrangerades en apteringsdag. Aptering betyder virkestillredning, det vill säga hur stammen, maskinellt eller manuellt, ska kapas till stockar för att maximera det ekonomiska utbytet av trädet. Det blev många givande diskussioner.

Utöver detta har samtliga inom skogsbruksförvaltningen även fått ADR utbildning för att få lov att transportera farligt gods. I Högestad & Chritinehofs fall berör det främst transporter av t ex bensin, 
diesel och gasol. Rasmus Nilsson och 
Håkan Lindgren har även fått utbildning inom heta arbeten för att få lov att svetsa.Christian Holst, skogsförvaltare på Högestad&Christinehof

Läs mer om skogsförvaltningen i Hållbarhetsrapporten, sid 22
>>
Högestad & Christinehof - Meddelanden
        

FSC: DNV-FM/COC-000048

PEFC: 2004-SKM-PEFC-008


 
Högestad & Christinehof Förvaltnings AB   |   Högestavägen 531-19, S-271 97  Ystad   |   Telefon +46 (0)417-401 00   |   Fax +46 (0)417-401 45   |   Skicka e-post