Entreprenör i bioenergi


Publicerad: 2009/10/20


Foto: Petter Gustafson

Omställningen till förnyelsebara energikällor har skapat en helt ny marknad för flisentreprenörerna. En som lyckats göra affärer på en av skogens restprodukter är Inge Nilsson från SkåneTranås:
– Det är huggsexa om fliset idag och priserna stiger. Vi har kontrakt med Söderenergi som precis har färdigställt Europas största fliseldade värme-verk i Södertälje. De behöver 10 000 kubikmeter flis varje dag för produktion av både värme och el. Det är lika mycket flis som Högestad&Christinehof producerar under ett helt år, säger Inge Nilsson.

Tack vare affärskontakter från tiden på MP-bolagen och Sydved fick Inge tidigt möjlighet att delta i diskussionerna när Söderenergi började planera sitt enorma bygge för fem år sedan:
– Det finns ju inga råvaror i Stockholm så allt måste fraktas dit. Vi kör med lastbil direkt efter flisning till vår uppsamlingsplats i Sölvesborg. Där kommer köparen och hämtar med lastfartyg. De tar emot 200 fartyg om året med 2 500 ton flis per last. Sen tillkommer allt som levereras via väg och tåg, berättar Inge.

Nu har kraftverket varit i gång en månad och allt löper enligt planerna:
– Vi har skrivit kontrakt med många skogsägare, skogsentreprenörer och transportföretag i Skåne, Södra Småland och Blekinge. Vår verksamhet sysselsätter drygt 15 personer på heltid. Vi har lyckats skapa ett nätverk av engagerade och kompetenta människor genom hela kedjan och det är en förutsättning för att allt ska fungera, säger Inge.

Suget efter bioenergi ökar efterfrågan på många andra restprodukter från skogsindustrin.
– Sågverken kan få bra betalt för sitt sågspån idag. 30 procent av allt virke som sågas blir spån och det mesta används till värmepellets. Det gör att skogsägaren i slutänden också kan få bättre betalt för sin råvara.

Bioenergi utgör idag en större andel av den svenska energi-användningen än vattenkraft och kärnkraft var för sig. Om klimatförändringarna ska bromsas krävs det att vi använder mindre fossila bränslen, dvs. olja, kol och fossilgas.


Skogen och åkern kan då bli ännu viktigare leverantörer av förnybar energi, t.ex. i form av  trädbränsle, halm, Salix och rörflen. Deras förbränning bidrar inte till att öka mängden växthusgaser i atmosfären. Klimatförändringarna påverkar också de areella näringarna. Forskning pågår för att anpassa produktionen av mat, energi och fiber så att miljöpåverkan begränsas.


Källa: www.slu.se

Högestad & Christinehof - Meddelanden
        

FSC: DNV-FM/COC-000048

PEFC: 2004-SKM-PEFC-008


 
Högestad & Christinehof Förvaltnings AB   |   Högestavägen 531-19, S-271 97  Ystad   |   Telefon +46 (0)417-401 00   |   Fax +46 (0)417-401 45   |   Skicka e-post