Rapporter


Hållbarhetsrapport Högestad & Christinehof 2014
Författare: Verksamhetsansvariga, sammanställd av Kristina Nordfeldt
Hämta PDF

Hållbarhetsrapport Högestad & Christinehof 2013
Författare: Sammanställd av Bobo Nilson
Hämta PDF

Hållbarhetsrapport Högestad & Christinehof 2012
Författare: Verksamhetsansvariga, sammanställd av Bobo Nilson
Hämta PDF

Hållbarhetsrapport Högestad & Christinehof 2011
Författare: Verksamhetsansvariga, sammanställd av Bobo Nilson
Hämta PDF

Miljöbokslut Högestad & Christinehof 2010
Författare: Bobo Nilson
Hämta PDF

Miljöbokslut Högestad & Christinehof 2009
Författare: Charlotte Lindström
Hämta PDF

Miljöbokslut Högestad & Christinehof 2008
Författare: Charlotte Lindström
Hämta PDF

Miljöbokslut Högestad & Christinehof 2007
Dokument saknas

Miljöbokslut Högestad & Christinehof 2006
Författare: Charlotte Lindström
Hämta PDF

Miljöbokslut Högestad & Christinehof 2005
Författare: Charlotte Lindström
Hämta PDF

Miljöbokslut Högestad & Christinehof 2004
Författare: Charlotte Lindström
Hämta PDF

Miljöbokslut Högestad & Christinehof 2003
Författare: Charlotte Lindström
Hämta PDFEx-jobb

Borstakärr – Vegetation, markanvändning och framtida utveckling
Författare: Eva Ditlevsen
Examensarbete i biologi, 20 poäng
Biologi- och geovetenskapsprogrammet, Institutionen för matematik och naturvetenskap, Högskolan Kristianstad, Kristianstad 2004
Hämta PDF

Jätteträd – inventering, bevaring, skötsel samt rekrytering

Författare:
Christian Holst
Examensarbete 30 p, D-nivå
Jägmästareprogrammet, Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, Alnarp 2008
Hämta PDF


Christinehof – Färgsättning exteriört

Författare: Carita Eskeröd
Lunds tekniska högskola, Lunds universitet, Institutionen för Arkitektur och byggd miljö, Bebyggelsevård, 2008-11-17
Hämta PDFFlora & fauna


Inventering Fladdermöss Christinehof

Författare: Naturvårdskonsult Rune Gerell
Datum: 2007-09-05
Hämta PDF


Inventering Flora Christinehof, Borstakärr
Författare: Naturvårdskonsult Rune Gerell
Datum: 2007-08-28
Hämta PDF


Inventering Fåglar Christinehof, Borstakärr
Författare: Naturvårdskonsult Rune Gerell
Datum: 2007-08-20
Hämta PDF


Inventering Groddjur Christinehof, Borstakärr
Författare: Naturvårdskonsult Rune Gerell
Datum: 2007-08-21
Hämta PDF


På denna sida hittar du olika typer av dokumentation som tagits fram av Högestad & Christinehof, på uppdrag av oss eller i samarbete med universitet och högskolor.
Högestad & Christinehof - Meddelanden
Lediga hyresbostäder
2017/01/19
Just nu har vi flera lediga hyresobjekt. All intresseanmälan sker via vår hemsida. Här hittar du lediga objekt.

Samråd Högestad & Christinehof Förvaltnings AB 22 mars
2016/03/11
I enlighet med FSC:s standard för samråd med intressenter som kan påverkas av större skogsbruksåtgärder arrangerar skogsförvaltningen den 22 mars samrådsmöte kring årets planerade slutavverkningar. Vi börjar klockan 17.00 på Christinehofsgården. Meddela gärna om Du vill delta senast den 18 mars, vi bjuder på fika. Anmäl dig genom att ringa 0417-40100 eller via e-post: info@hogesta.se

Felanmälan fastigheter
2015/10/30
All felanmälan görs via: 0417-401 00.
 
Högestad & Christinehof Förvaltnings AB   |   Högestavägen 531-19, S-271 97  Ystad   |   Telefon +46 (0)417-401 00   |   Fax +46 (0)417-401 45   |   Skicka e-post