Grunden i vår verksamhet är det fideikommiss som Christina Piper instiftade år 1747. Fideikommisset utgör Skånes största enskilda egendom med 13 000 hektar skogs- och jordbruksmark geografiskt uppdelade mellan godsen Högestad och Christinehof.
 
1999 omvandlades fideikommisset till ett aktiebolag, Högestad & Christinehof Fideikommiss AB. Det operativa arbetet utförs idag av Högestad & Christinehof Förvaltnings AB. Förvaltningsbolaget ägs till 100 procent av moderbolaget Högestad & Christinehof Fideikommiss AB.


Högestad & Christinehof - Meddelanden
        

FSC: DNV-FM/COC-000048

PEFC: 2004-SKM-PEFC-008


 
Högestad & Christinehof Förvaltnings AB   |   Högestavägen 531-19, S-271 97  Ystad   |   Telefon +46 (0)417-401 00   |   Fax +46 (0)417-401 45   |   Skicka e-post