Leva av landskapet

Vi lever av det landskapet har att ge och skogen och jordbruket är basen i vår affärsverksamhet. Fastighetsförvaltning, viltvård, besöksnäring och miljövård är också viktiga verksamhetsområden, inte minst för att bevara de natur- och kulturvärden som vi förvaltar.
Högestad & Christinehof - Meddelanden
        

FSC: DNV-FM/COC-000048

PEFC: 2004-SKM-PEFC-008


 
Högestad & Christinehof Förvaltnings AB   |   Högestavägen 531-19, S-271 97  Ystad   |   Telefon +46 (0)417-401 00   |   Fax +46 (0)417-401 45   |   Skicka e-post